The Sprint Pavilion

700 E Main St, Charlottesville, VA 22902, USA